Birdwatching & Photography

Lemonfish Guesthouse is situated to what has been described as “The best birding site in the Gambia”. Lemonfish works closely together with “Kartong Bird Observatery”. Lemonfish, Kartong has for two years been host for all Bird ringing course participants of the U.K. In the last two years over 6000 birds of 129 species have been ringed.
 
Over 334 species of birds have been recorded at Kartong. The wetlands form the center of the recording area. Other adjacent habitats include, sand dunes, foreshore, tidal mud flats, mangroves, Savannah scrub, rice fields cultivation, and a remnant of high forest. The wetlands here hold water throughout the year, and although much diminished after April this fresh water is a magnet for water birds and migrants. The extensive reed and rush  beds provide roost refuge and breeding sites for some species which are difficult to see in the Gambia. Many of the species here are very approachable and allow wonderful photographic opportunities. It is a safe place to walk and seek out birds on your own without hassle.

Vogelspotten en Fotografie

Lemonfish Guesthouse is gelegen in een van de beste vogelgebieden in Gambia. Lemonfish werkt nauw samen met het ”Kartong Bird Observatery”. Lemonfish is  sinds twee jaar de thuisbasis  voor de  vogelringers uit de U.K. In de laatste twee jaar zijn er in totaal 6000 vogels van 129 verschillend soorten geringd.

Er zijn tot nu toe 334 verschillende soorten vogels geteld in Kartong. Het moerasland vormt het centrum, andere aangrenzend habitat omvatten: zandduinen, strand (waterkant), zandbanken
mangrove, Savanne begroeiing, in cultuur gebrachte rijstvelden, en restanten van bos.
De moeraslanden in Kartong houden het hele jaar het water vast, en ondanks dat het water nagenoeg verdwenen is na april is dit water een magneet voor water- en trekvogels.
De uitgestrekte rietvelden zorgen voor  slaap- en broedplaatsen voor enkele van de zeer zeldzaam te spotten vogelsoorten in Gambia. Veel soorten zijn hier makkelijk te spotten en geven ook de fotograaf de mogelijkheid om mooie foto's te maken. Het is een veilige omgeving om rustig te wandelen en op je gemak vogels te spotten zonder lastig gevallen te worden.

Stay at Lemonfish

We provide hospitality, excellent food and flexibility regarding meal times that birders require. It is possible to bring your breakfast and lunch to your  location. Our guesthouse is a safe place for your equipment.
 
Bird guiding and photography can be provided by Colin Cross, bird guide and senior ringer at K.B.O. For photographers there are a number of simple hides overlooking the best birding areas.

Colin can be booked through us at Lemonfish. Kartong Bird Observatory is a non profit organization and all donations for guiding are used to fund community projects.

Verblijf in Lemonfish

Wij zijn gastvrij, serveren uitstekend eten en zijn zeer flexibel wat betreft de tijden voor ontbijt, lunch en diner. Ook verzorgen we de lunch op locatie indien gewenst. Ons gasthuis is een veilige plek voor uw uitrusting.

Colin Cross, vogelgids en fotograaf, kan via ons geboekt worden. Hij is een senior vogelringer bij de Kartong Bird Observatory. Voor fotografen zijn er een aantal uitkijkposten die zicht bieden op de beste vogelgebieden.

Kartong Bird Observatoria is een non-profit organisatie en gebruikt al hun fondsen verdiend met gidsen om gemeenschaps-projecten te financieren.


Sample Image
Ringing Course
New Image
New Image
New Image
African Jacana - Beaudouin's Snake Eagle
Little Bee Eater - Grey-headed Kingfisher
Splendid Glossy Starling
Copyright Photography: Colin Cros